Navigáció

KONIX koromtalanító tisztító anyag:
1099 Ft/1 kg csomagKiszerelése: 1 csomag = 1 kg
20 csomag = 1 kartondoboz
A KONIX MÛKÖDÉSÉNEK HATÁSMECHANIZMUSA

Napjainkban a földgáz kiváltására a tĂ»zifa felhasználása ismét elĂ”térbe került, a földgáz árának emelkedése és egyéb takarékossági megfontolások következtében. A tĂ»zifával mĂ»ködĂ” tüzelĂ”berendezések (kandalló, cserépkályha, kályha, vegyestüzelésĂ» kazán, kemence) legnagyobb "ellensége" a nedves, friss tĂ»zifa, amely kátrányszerĂ» kormos lerakódásokat okoz minden tüzelĂ”berendezésben. Emellett a nedves fából égés során kijutó sötétbarna csersav kellemetlen szaggal együtt megkeserítheti életünket oly módon, hogy makacs elszinezĂ”déseket okoz a kéményen átszivárogva a falon, a cserépkályha fugáin keresztül illetve minden olyan helyen, ahol elĂ” tud "törni". Ezeket a makacs elszinezĂ”déseket nem vagy csak nagyon nehezen, körülményes úton lehet eltávolítani a felületekrĂ”l, mert teljesen belediffundál a téglába, és gyakran az ezzel együtt járó szag örökre megmarad a szobában. Ezt elkerülendĂ” vagy csak száraz tĂ»zifával fĂ»tsünk vagy használjunk KONIX-ot, amely égésjavító tulajdonságával segít a tüzelés során, illetve a lerakódott kormot, kátrányt letisztítja a tüzelĂ”berendezések belsĂ” felületérĂ”l illetve a kéménybĂ”l.

Azonnal felmerülhet a kérdés, nevezetesen az, hogy mit nevezünk nedves tĂ»zifának? Igazából a száraz tĂ»zifa fogalma egyszerĂ»bben meghatározható. Ezt 2 éven keresztül fedett, száraz helyen tárolt fára lehet mondani. Az összes, ennél kevesebb ideig tárolt és száradó fa használata esetén elĂ”fordulhat a fenti kormosodás, kátrányosodás és lerakódás a tüzelĂ”berendezések belsejében és a füstcsĂ”ben illetve a kéményben.

A KONIX további részletes hatásmechanizmusáról alább olvashat:

A korom és a hamu olyan problematikus elemeket tartalmaz, mint pl. Na, K, Ni, Fe, V, SI, S, melyek az égés folyamán alacsony olvadáspontú entektikumokat alkotnak, melyek megolvadva, majd megdermedve rendkívül nehezen eltávolítható lerakódásokat képeznek a tüzelĂ”berendezések részein, valamint a füstjáratokban és a kéményekben is. A lerakódások kialakulását meghatározza a szemcseméret, a salakolvadáspont, a tehetetlenségi ütközés és a molekuláris diffúzió.

A tĂ»zoldali lerakódások jelentĂ”s mértékben csökkentik a kazán hatásfokát, növelik a fajlagos gĂ”zelĂ”állítás költségeit, fokozzák a környezetszennyezĂ” anyagok emisszióját és egyben baleseti veszélyt is jelentenek. Megteremtik továbbá a magas hĂ”mérsékleti- és az alacsony hĂ”mérsékleti korrózió kialakulásának a feltételeit.

A tüzeléstechnikával fogalakozó szakirodalom a szóban forgó lerakódások kialakulását egyértelmĂ»en hátrányos jelenségnek tartja és a lerakódások eltávolítására, ill. kialakulásának megakadályozására különbözĂ” mechanikai módszereket, eljárásokat, valamint adalékanyagokat ismeretet. Az ismert megoldások 3 fĂ” csoportra oszthatók, melyek a következĂ”k:

1./ Mechanikai módszerek: ilyenek a drótkorongozás, drótkefézés, kaparás, vésés, gĂ”zzel és vízzel fĂ”leg nagy nyomással történĂ” leveretés.

2./ Vegyszerekkel történĂ” tisztítás: lényege – a tüzelĂ”berendezés tisztítandó felületeire a lerakódásokat a felületrĂ”l eltávolítani képes anyagokat – vegyszereket – juttatnak, majd a feloldott lerakódásokat egy önmagában ismert eljárással eltávolítják.

3./ A tüzelĂ”anyaghoz valamilyen adalékanyag társítás:
amelynek lényege, hogy vagy a tüzelĂ”anyaggal együtt (pl. brikettálva), vagy azzal egy idĂ”ben a tĂ»ztérbe juttatják a megfelelĂ” adalékanyagot és így végzik a tüzelést. ElĂ”nye az elĂ”zĂ” módszerekkel szemben, hogy a tisztítás folyamatosan történik, azaz a tisztítás idĂ”tartamára nem kell a tüzelĂ”berendezéseket leállítani, tehát nincs a leállításból, felfĂ»tésbĂ”l származó energiaveszteség, valamint az adalékanyagok alkalmazásával végzett tisztítás nem munkaidĂ” és költségigényes karbantartási folyamat.

Az ismert megoldások esetében egy adott készítmény alkalmazhatósága a tüzelĂ”anyagtól függ, illetĂ”leg a készítmény csak meghatározott helyek, - pl. tüzelĂ”berendezések tĂ»zoldalának -, tisztítására szolgált A készítmények ugyanakkor a SO2 és SO3 átalakulási reakció megszĂ»ntetésére vagy csökkentésére nem képesek.

A „KONIX” olyan adalékanyag, amely mindenféle szilárd típusú tüzelĂ”anyaggal történĂ” tüzelés esetén egyaránt alkalmazható, ugyanakkor az ismert adalékanyagoknál tökéletesebben valósítja meg a tüzelĂ”berendezések, füstjáratok, hĂ”visszanyerĂ” berendezések, sĂ”t még a tisztítás szempontjából külön mĂ»szaki problémát jelentĂ” kémények tisztítását is.

A tĂ»ztér hĂ”mérsékletén – 600° C – a „KONIX” szublimáció útján légnemĂ»vé válik és eljut a tüzelĂ”berendezések legtávolabbi helyeire a hĂ”visszanyerĂ” berendezésekhez és a füstjáratokon keresztül a kéményhez is. A molekuláris diffúzió és adszorpció következtében a tüzelĂ”berendezés fala és a lerakódások közé is bejut, majd széndioxidot fejleszt. A fejlĂ”dĂ” gáz hatására a megnövekedett nyomás miatt a lerakódott szennyezĂ”dések a fémfelülettĂ”l elválnak.

A „KONIX” adalékanyag csökkenti az SO2 és SO3 átalakulását, mert negatív katalizátorként mĂ»ködik az SO2 és SO3 átalakulási reakcióban. Csökkenti továbbá az alacsony és magas hĂ”mérsékletĂ» korróziót, valamint a kénessav harmatpontját az üzemi hĂ”mérséklet alatt tartja, így a tüzelĂ”berendezés minimális távozó füstgázhĂ”mérséklettel és kémény hĂ”mérséklettel mĂ»ködhet, ugyanakkor maximális energiamennyiséget hasznosíthat.

A „KONIX” égést javító adalékanyag az SO2 és SO3 átalakulását nemcsak, hogy lényegesen jobban csökkenti, mint az eddig ismert adalékanyagok, hanem szinte teljesen meg is szünteti, olyan módon, hogy a vegyszer alkalmazása során az égés alatt keletkezĂ” SO3 –t redukálja, a salakot száraz, laza szerkezetĂ»vé alakítja az által, hogy olvadáspontját felemeli, továbbá közvetlenül reakcióba lép a kéndioxidokkal. A reakció során lerakódást és korróziót  nem okozó komplexek keletkeznek, így megszĂ»nik a magas hĂ”mérsékleti korrózió.

A „KONIX”, mint ahogy az már említésre került negatív katalizátorként mĂ»ködik az SO2 és SO3 átalakulási reakcióban. Égést javító katalitikus hatása következtében csökkenti a szükséges légfelesleget, így a füstgáz áramlási sebességét is. A kisebb áramlási sebesség következtében a tehetetlenségi ütközések száma is kevesebb lesz, az pedig a lerakódások képzĂ”dését csökkenti. 

A „KONIX” adalékanyag megakadályozza az SO3 kialakulását , teljes mértékben semlegesíti a kénsavat a hĂ”visszanyerĂ” berendezések alacsony hĂ”mérsékletĂ» részein. Az elszennyezĂ”dés kiküszöbölését az eredményezi, hogy a fémfelület nem lesz ragadós, mert az adalékanyag a kénsav harmatpontját az üzemi hĂ”mérséklet alatt tartja, így és csak így mĂ»ködnek a tüzelĂ”berendezések minimális füstgázhĂ”mérséklettel és kéményhĂ”mérséklettel, ugyanakkor ez biztosítja azt, hogy a tüzelĂ”berendezés a maximális energiamennyiséget tudja hasznosítani.

A „KONIX” adalékanyag egyesíti a különbözĂ” típusú tĂ»ztéri adalékanyagok elĂ”nyös tulajdonságát, melyeket a következĂ” elĂ”nyökben lehet összefoglalni:

 • égést elĂ”segítĂ” katalitikus hatása miatt csökkenti a légfelesleget,
 • az alacsonyabb olvadáspontú hamuösszetevĂ”ket magasabb olvadáspontú összetevĂ”kre alakítja át, ezzel mintegy megszĂ»ntetve a letapadási képességet és letapadást,
 • csökkenti a kazánsalak összesülési szilárdságát, lehetĂ”vé téve ugyanakkor a könnyebb eltávolítást, melynek következménye, hogy alkalmazásával kevesebb koromlefúvató gĂ”z szükséges,
 • csökkenti a SO2 - SO3 átmenetet, ezáltal mind a magas, mind az alacsony hĂ”mérsékleti korróziót.

A „KONIX” eredményes hatását szakértĂ”i mérések bizonyították. EgyértelmĂ» megállapítást nyert, hogy használata esetén kedvezĂ”en változnak meg a mérhetĂ” tüzeléstechnikai paraméterek. A tiszta, és a vegyszer alkalmazása után már jó huzatú tüzelĂ”berendezéssel 3-5 % tüzelĂ”anyag is megtakarítható, ugyanakkor gyenge minĂ”ségĂ», alacsony kalóriájú szenek is jó hatásfokkal égethetĂ”k el. Az adalékanyag alkalmazásával járó többletköltség így szinte azonnal megtérül.

A KONIX KOROMTALANÍTÓ ÁRA 1099 Ft/1 kg csomag.


Amennyiben nem személyesen veszi át a KONIX koromtalanítót, hanem postázással kéri, a postaköltség a következĂ” elĂ”re utalás után:

 • a postaköltség 1 db KONIX megrendelése esetén +1990 Ft,
  a postaköltség 2 db KONIX megrendelése esetén +2240 Ft,
  a postaköltség 3 db KONIX megrendelése esetén +2460 Ft,
  a postaköltség 4 db KONIX megrendelése esetén +2680 Ft,
  a postaköltség 5 db KONIX megrendelése esetén +2895 Ft,
  amelyet a KONIX koromtalanító árán felül elĂ”re utalással kell megfizetni.

KONIX KOROMTALANÍTÓRÓL TOVÁBBI  INFORMÁCIÓ:
06 30/30-80-234
06 70/21-00-805
06 70/52-00-535
06 20/9-644-744
06 20/466-95-95


MEGRENDELÉSHEZ KATT IDE
E-mail: rendeles@globalstone.hu

Újdonságok


Big Box 62/2

Elérhetőség

GlobalStone Magyarország Kft.

2071 Páty, Erkel u. 24.
Telefon:
06 30/30-80-234
06 70/21-00-805
06 70/52-00-535
06 20/466-95-95
06 20/9-644-744
E-mail: info@globalstone.hu

Hírlevél

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Copyright 2012 Globalstone Magyarország Kft.

 • Első
 • Második

Jelenleg látogató olvassa a lapot.