Navigáció

BIOFAPELLET TÜZELÕANYAG
- a legjobb árakon

   

KÖRNYEZETBARÁT FATÜZELÉS - A GÁZFÛTÉS KÉNYELMÉVEL:

EZ A PELLETFÛTÉS

A pellet felhasználása

Amennyiben fontos Önnek a környezetvédelem, a kényelem, a precizitás, a megbízhatóság, a hatékonyság, valamint a pénzére is odafigyel, akkor legjobban teszi, ha a pelletfĂ»tést választja!

A pellet 100 %-ban természetes alapanyagokból készülĂ”, 6 mm átmérĂ”jĂ» granulátum, leginkább a nyúltáphoz hasonló formájú anyag. FĂ»részporból és faforgácsokból préselik össze nagy nyomáson. KötĂ”anyagként a fában természetes anyagként megtalálható lignin szolgál.
A pellet égése során mindössze annyi szén-dioxidot bocsát ki, amennyit a fa élete során beszívott (szén-dioxid semleges), így globálisan nem növeli a levegĂ”ben található káros anyagokat, valamint nem segíti elĂ” az üvegházhatást. Megújuló energiaforrásként nem fenyeget az a veszély, hogy esetleg elfogy, szemben a fosszilis energiaforrásokkal (szén, földgáz, olaj).

A tüzelĂ”berendezések széles termékskálájának segítségével Ön biztosan megtalálja az otthonához illĂ” megoldást. Nagy teljesítményĂ» pelletkazánok vagy a nappali elegáns bútoraként is funkcionáló légfĂ»téses vagy központi fĂ»tésre köthetĂ” pelletkandallók, bármelyiket is választja, döntésével az egyik leggazdaságosabb fĂ»tésmód mellett teszi le voksát.

A pelletkandallók és kazánok nagy megbízhatósággal és magas hatásfokkal használják fel a pelletet az Ön otthona melegének biztosítására.

 

A pellet tárolása:

A pelletet 15 kg-os zsákokba csomagolva, 1x1,2 m-es raklapokon szállítjuk a felhasználás helyére. Kandallók használatakor ez kifejezetten elĂ”ny, mert például a 
Piazzetta Mirella pelletkandalló 15 kg-os tárolója 1 zsákkal, a
Piazzetta P960 pelletkandalló 35 kg-os tárolója több mint 2 db 15 kg-os zsákkal könnyen feltölthetĂ”, és a nedvesség elleni védelem is megoldott.

1 m3 pellet = kb. 650 kg. A pellettárolót annyi köbméterre érdemes tervezni, ahány kW fĂ»tésigénye van az épületnek.


A pellet minĂ”sítése külsĂ” alapján

A pelletet külseje alapján elég jól lehet jellemezni, de a minĂ”sége nem állapítható meg teljes biztonsággal csupán szemrevételezéssel.

 

A felszín:

A jó pellet külseje sima, fényes, vastag hosszrepedésektĂ”l mentes
Ezek a tulajdonságok a pelletálás optimális feltételeire utalnak. Például hogy elegendĂ”en magas hĂ”mérsékletet értek el a gyártás során, ami ahhoz szükséges, hogy a fában lévĂ” lignin kötĂ”anyag folyékonnyá váljon és így "újraformálja" a farostokat. Ez határozza meg a pellet szilárdságát.
A szilárdság a pellet legfontosabb ismérve. Ez határozza meg ugyanis a pellet sĂ»rĂ»ségét és a törmelék ill. por arányát. Minimális mennyiségĂ» törmelék a fĂ»tés üzembiztonságát növeli, nagy mennyiségben már akadályozza csigával történĂ” szállítást. A tiszta és hatékony égéshez pedig a minél nagyobb sĂ»rĂ»ség (>1,12 kg/dm3) a jó. A pellet szilárdságát az úgynevezett ledarálódás jellemzi.
A ledarálódás azt jelenti, hogy mennyi törmelék keletkezik bizonyos terhelés hatására. Az értéke Lingotester készülékkel mérhetĂ” és nem haladhatja meg a 2,3 %-os értéket.

ÁtmérĂ”:

Leggyakoribb a 6 és 8 mm átmérĂ”jĂ», de néha elĂ”fordul 4 vagy 5 mm ill. 10 mm átmérĂ”jĂ» pellet is. KisméretĂ» tĂ»zhelyekhez (normál méretĂ» kályha, kandalló) 6 mm pelletet ajánlanak a kandallógyártók a jó hatásfok és üzembiztosság érdekében. A pellet vastagsága az égési idĂ”t és az égéshez szükséges levegĂ” mennyiségét határozza meg, a kandallókat ez alapján tervezik. A gyártó által ajánlott mérettĂ”l tehát nem érdemes eltérni.

Hossz:

A hossz csak akkor számít, ha a pellettárolóból szívócsövön keresztül szivattyúzzák ki a pelletet. Ezek a csövek általában 50 mm átmérĂ”jĂ»ek. A DIN 51731 a pellet hosszát legfeljebb 50 mm-ben rögzítette, ez már problémát jelenthet a szívórendszernek. Az ÖNORM M 7135 a pellet maximális hosszát 45 mm-ben határozta meg. Minimális méret nincs megkötve.

Illat:

Az illata alapján is jól meg lehet határozni a pellet minĂ”ségét, de ezt már csak kiegészítĂ” vizsgálatként alkalmazzák és némi gyakorlat is kell hozzá. A pellet természetesen nem feltétlenül fenyĂ”erdĂ”ként illatozik. A gyártás során elĂ”forduló magas hĂ”mérséklet miatt a lignin megolvadása szagképzĂ”déssel jár. A friss pelletnek tehát enyhén édeskés szaga van. Ez mindenesetre a jó minĂ”ség ismérve, bár néhány ember nem szereti ezt a szagot. A szag intenzitásából gyorsan veszít.

Szín:

A szín, csakúgy, mint a szag, nem jellemzi teljes biztonsággal a minĂ”séget, csupán másodrangú érvként szerepelhet, de az alapanyagra és a feldolgozás módjára lehet következtetni belĂ”le. A forgács hosszú ideig tartó nem megfelelĂ” tárolásával enyhén megszürkül, de ez nem jelent komoly minĂ”ségbeli csökkenést. A pellet, ill. a forgács a tárolás közbeni lebomlási folyamat miatt is elszínezĂ”dhet, amely gombásodásra utal. A gomba lebonthatja a lignint és a cellulózt!
A szárítás közben is megszürkülhet a forgács, szakszerĂ»tlen szárításnak azonban nem ez az egyedüli következménye, hanem más tulajdonságokat is befolyásolhat (pl.: rugalmasság elvesztése). Az ilyen alapanyagú pelletnél a ledarálódás is nagyobb.
A pellet világossága ill. sötétsége is adhat okot minĂ”ségbeli gyanúra, de a különbözĂ” fafajták miatt ez elég nehézkes.

Szabványok

DIN 51731, DIN Plus* / DIN+* és az új EU szabvány: ENplus-A1: Préstermék természetes fából - követelmények és feltételek

A préstermék alatt itt a pelletet és a brikettet értik. Ezeket hossztól és átmérĂ”tĂ”l függĂ”en 5 kategóriába sorolták. A 6 mm átmérĂ”jĂ» pelletet sorolták a kisebb tĂ»zhelyekhez, amelyek a normál háztartásokban használatos kandallókat, kazánokat jelenti. Ez a pellet a DIN 51731 - HP5 jelölést kapta. A szabványban többek közt például a pellet nedvességét és fĂ»tĂ”értékét definiálták, valamint rögzítették a nehézfém-koncentráció határértékeit.
A túlságosan általános DIN-nél valamennyivel szigorúbb megkötéseket tartalmaz az új DIN Plus* / DIN+* szabvány és az osztrák ÖNORM követelményrendszer, leginkább a hamutartalom (0,5 % alatt) vonatkozásában, amelybĂ”l a kéregtartalomra és a fĂ»részporban lévĂ” szennyezĂ”anyagokra (homok, föld, sár, stb.) lehet következtetni, amely akár a fa kérgébe beletapadva kerülhet a pelletbe. Azokból a gyárakból vásárolunk pelletet, ahol zárt gyártástechológiával készül a pellet. Ez azt jelenti, hogy a fĂ»részpor csöveken keresztül kerül a pelletáló gépsorba a silóból, és a siló pedig a fafeldolgozás melléktermékét, a faforgácsot és a fĂ»részport gyĂ»jti össze szintén zárt csöveken keresztül. Így teljesíthetĂ” maradéktalanul a DIN Plus* / DIN+* szabvány egyik legfontosabb paramétere, a hamutartalom alacsony volta.

Az új EU szabvány, az ENplus-A1 valamivel engedékenyebb a hamutartalom tekintetében, 0,5 % helyett 0,7% a kritérium, viszont sokkal szigorúbb a hamu olvadáspontjára vonatkozóan, amely paraméterre a DIN Plus* / DIN+* szabvány nem tér ki.


ÖNORM M 7135 Préstermék természetes fából, vagy kéregbĂ”l - követelmények és feltételek

Osztrák szabvány, amelyben már megfelelĂ” követelményeket támasztanak a pellet minĂ”ségével kapcsolatban. Rögzítették többek közt a ledarálódás fogalmát (törmeléktartalom), a préselési segédanyagok és a kötĂ”anyagok mennyiségét. Valamit a pelletgyártók helyi ellenĂ”rzését is belefoglalták.

Pelletvásárláskor mindenképpen a DIN Plus* / DIN+*, ENplus-A1 és az ÖNORM szabványoknak megfelelĂ” minĂ”ségĂ» pelletet válassza!

A szabvány további pontokban (M 7136; M 7137) tesz megkötéseket a szállítással és a tárolással kapcsolatban.

Termékpecsétek:

DEPV Német pellet-energia szövetség (Deutscher Energie Pellet Verbandes)
Megbízható minĂ”séget biztosít, a DIN minĂ”sített termékek automatikusan nem kapják meg ezt a jelölést.
PVA Osztrák Pelletszövetség (Pelletverbrand Austria)
PVD Német Pelletszövetség (Pelletverbrand Deutschland)
A kettĂ” közt nincs lényeges különbség, szintén megfelelĂ” minĂ”séget biztosítanak.

 

Amennyiben úgy gondolja, hogy a kedvezĂ” költségĂ» pelletfĂ»tést még úgy szeretné olcsóbbá tenni, hogy megpróbál a pellet árán spórolni, akkor fel kell hívjuk a figyelmét arra, hogy a pellet minĂ”ségének romlásával a fĂ»tés hatásfoka jelentĂ”sen csökken, és a salaklerakódás a tüzelĂ”berendezésben üzemzavarokat eredményezhet. Így Önnek ebbĂ”l nem haszna, hanem vesztesége keletkezhet, beleszámítva azt is, hogy a készüléket a rossz minĂ”ségĂ» tüzelĂ”anyag esetén gyakrabban kell tisztítani, nem beszélve egy esetleges üzemzavarról kemény hideg idĂ” esetén. A németországi DIN szabvány nem tartalmaz elegendĂ” megkötést, így nem biztosítja a megfelelĂ” minĂ”séget (helyette DIN Plus* / DIN+* és ÖNORM).
Az általunk forgalmazott pellet megfelel a legmagasabb DIN Plus* / DIN+* és ENplus-A1 szabványok követelményeinek és elĂ”írásainak.

* A DIN Plus/DIN+ a DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Berlin regisztrált védjegye és márkája

A biofapellet árát, méretét,  fĂ»tĂ”érték adatát, csomagolási egységét, 1 raklapon lévĂ” áru mennyiségét, súlyát megtalálhatja itt:
Biofapellet árlista

       

Újdonságok


Big Box 62/2

Elérhetőség

GlobalStone Magyarország Kft.

2071 Páty, Erkel u. 24.
Telefon:
06 30/30-80-234
06 70/21-00-805
06 70/52-00-535
06 20/466-95-95
06 20/9-644-744
E-mail: info@globalstone.hu

Hírlevél

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Copyright 2012 Globalstone Magyarország Kft.

  • Első
  • Második

Jelenleg látogató olvassa a lapot.